Kompetencie

today 13.02.2015
Pripravili sme pre Vás nový modul do ascEdupage stránok – Kompetencie.

Na čo tento modul slúži a čo je jeho cieľom?

Kompetencie predstavujú rozšírenie klasického hodnotenia žiaka s cieľom presnejšie odhaliť a pomenovať veci, v ktorých je dieťa dobré alebo naopak v ktorých zaostáva.

Prečo ste toto robili?

Modul bol do ascEdupage zapracovaný na žiadosť zahraničných škôl, tento spôsob doplnkového hodnotenia ale používajú aj niektoré školy na Slovensku. Teraz je možnosť ho použiť elektronicky v previazaní so žiackou knižkou, alebo aj s tematickými plánmi.

Ako to funguje? Ale v skratke prosím.
  1. Učiteľ vypíše v žiackej knižke kompetencie, ktoré majú deti získať počas roka. Následne môže učiteľ žiakovi ku každej kompetencii zapísať 1-5 hviezdičiek, podľa toho, ako si myslí, že danú kompetenciu zvláda. Učiteľ si môže zvoliť, ako často chce hodnotiť, napr. raz za štvrťrok, za mesiac. Používanie kompetencií je nepovinné, ale môže pomôcť. Ako?
  1. Rodičia môžu zistiť, že namiesto trojkára majú doma šikovného matematika, ktorému však robia veľký problém geometrické úlohy vyžadujúce priestorové videnie. Existuje veľa rôznych spôsobov, ako sa dá v matematike alebo hocijakom inom predmete začať za ostatnými deťmi zaostávať.
  1. Ak učiteľ dovolí, môžu sa vyjadriť aj sami rodičia a žiaci. Učiteľ tak zistí názor žiakov a prípadne môže zmeniť priority a rozsah učiva na ďalších hodinách.
Čo ďalej?

Kompetencie nie sú všeliek, sú príspevkom niektorých škôl do diskusie. Veríme, že dokážu učiteľovi poskytnúť užitočnú platformu pri pomoci svojim žiakom. Snažili sme sa ich spraviť tak, aby sa dali čo najjednoduchšie používať a zároveň, aby boli dosť flexibilné pre rôzne situácie. Samozrejme, budeme ich ďalej, na základe Vašich podnetov, vyvíjať.

Pozrite si prosím krátke video, ako a kde sa dá začať:

blog_playicon  Video o Kompetenciách v systéme ascAgenda

Neváhajte si pozrieť aj ďalšie videá o ETK:

blog_playicon  Ostatné videá o systéme ascAgenda

Ďalšie články

Úplne automatizovaná tlač triednych výkazov

Elektronické tematické plány

Stravovací systém od aSc