Straty a nálezy

today 07.11.2022

Deti v škole pravidelne zabúdajú a strácajú svoje veci. Rodič nevie, či dieťa stratilo vec v škole, na tréningu, na zastávke, u kamaráta, či ju má iba zastrčenú pod posteľou. Často preto stratu ďalej nerieši. Je to dvojnásobná škoda. Pre rodiča lebo musí zbytočne kupovať novú vec a pre školu lebo má oštaru s vecami, ktoré nikomu nepatria a je jej ľúto ich vyhodiť, nakoľko sú to častokrát pekné veci.

Nový modul Straty a nálezy pomôže škole celý tento proces výrazne odľahčiť a nájsť veciam čo najskôr ich majiteľa.

Nájdenú vec môže učiteľ či iný zamestnanec školy jednoducho odfotiť a v EduPage aplikácii za pár sekúnd pridať do zoznamu nájdených vecí. Rodičia hneď vidia, že hľadaná vec sa našla v škole a pošlú svoju ratolesť ju vyzdvihnúť.

V prípade dôležitej veci môžete využiť možnosť zaslať rodičom a žiakom notifikáciu o novej pridanej položke. Nájdené veci, ktoré si už rodič pozrel a nepatria mu, môže potiahnuť prstom preč do samostatnej záložky. Zoznam tak ostáva vždy prehľadný a rodič v ňom vidí len veci, ktoré mu môžu naozaj chýbať.

Podrobné informácie ako modul funguje: Straty a nálezy

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

today 03.11.2022

V EduPage pribudla nová verzia modulu Opatrenia/rozhodnutia.

Výchovné opatrenia viete zadať v EduPage. Schválené opatrenie vygenerujete a pritom aj automaticky zaevidujete v osobnom spise žiaka. Nemusíte teda rozmýšľať nad číslom rozhodnutia ani vydané rozhodnutie znovu zaraďovať do registratúry. Na žiadne udelené opatrenie sa nezabudne, nikde sa nestratí.

Povinnosť oboznámiť zákonného zástupcu tiež vyriešite cez EduPage.

Závažné opatrenia môže riaditeľ podpísať elektronickým podpisom. Ak máte pripravených viac opatrení, napríklad k štvrťročnej klasifikácii, môžete všetky schválené opatrenia podpísať hromadne.

V module eGovernment ľahko pošlete podpísané výchovné opatrenia oficiálne do e-schránky rodiča alebo ak ju rodič nemá aktívnu, môžete vytlačiť rovnopis a poslať ho bežnou poštou.

Systém je navrhnutý tak, aby ste si vedeli na škole robotu efektívne rozdeliť. Učiteľ opatrenie zadá, riaditeľ elektronicky podpíše, tajomníčka odošle. O každom opatrení viete presne v akom je stave, čo s ním ďalej robiť, máte kompletný prehľad a históriu zmien.

V každom prípade, všetky schválené výchovné opatrenia, či už závažné ale aj tie menej závažné sú automaticky odoslané rodičom do ich EduPage rodičovského konta. Rodičia teda budú informovaní určite. Vidia znenie opatrenia, môžu ho podpísať podobne ako podpisujú známky a vy máte prehľad, či už tak spravili a kedy.

Správanie, poznámky, pochvaly


Súvisiace články

eGovernment a aScRegistratúra

today 15.07.2022

aSc Registratúra je držiteľom certifikátu Ministerstva vnútra o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry na úrovni vysoká úroveň.

Školy majú aSc Registratúru k dispozícii v EduPage v module eGovernment. Školskú eschránku, ktorú má škola vytvorenú na slovensko.sk ako orgán verejnej moci, je možné prepojiť s modulom eGovernment. Prístup k schránke je pohodlný priamo v module eGovernment. Prepojená eschránka uľahčuje prácu v aScRegistratúre, ale registratúru je možné viesť aj bez prepojenia.

Funkcie v aSc Registratúre sú prispôsobené potrebám škôl. Dokumenty vygenerované na EduPage nie je potrebné sťahovať a potom znovu načítavať do nejakej inej registratúry. Automaticky sa načítajú do modulu eGovernment. Škola ich vidí v zozname a môže sa rozhodnúť, či ich zaeviduje do aScRegistratúry alebo nie. Nestane sa, že škola na niektorý vygenerovaný dokument zabudne. Priamo v EduPage v module eGovernment ich škola môže podpísať a odoslať do eschránok alebo uložiť do spisu.

Niekedy vie aSc Registratúra školám pomôcť ešte viac. Napríklad pre dokumenty v module Prijímačky automatizuje ich evidovanie tak, že rozpozná, či ide o prijatú prihlášku, odvolanie, alebo vygenerované rozhodnutie a podľa toho ponúkne škole predvyplnený registratúrny záznam. Netreba vypisovať všetky údaje. Rozhodnutia, ktoré škola zaeviduje hneď pri ich generovaní, sa v module eGovernment načítajú rovno „Na podpis“. Riaditeľ ich dokáže hromadne podpísať bez opakovaného zadávania kódov. Podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a s časovou pečiatkou. Podpísané rozhodnutia sa automaticky načítajú na odoslanie pre adresátov uvedených v rozhodnutí.

Posielanie do eschránok je tiež jednoduché. Systém z dostupných údajov o adresátoch zistí, či majú aktívnu e-schránku a poštu im pošle do ich eschránok. Adresátom s neaktívnou e-schránkou môže škola hneď vytlačiť listinný rovnopis s doložkou a ePodací hárok na poštu.

Triedne knihy je tiež možné archivovať elektronicky. Nie je potrebné ich tlačiť. Na konci roka škola vygeneruje reporty z triednej knihy ako zvyčajne. Reporty je možné hneď zaevidovať v spise s automaticky prednastavenými údajmi. Riaditeľ už potom triedne knihy iba podpíše elektronickým podpisom. Hotovo. Triedne knihy sú archivované.

Triedny učiteľ má automaticky garantovaný prístup k osobným spisom svojich žiakov, ako mu to vyplýva z platných predpisov. aSc Registratúra vie automaticky rozoznať triedneho učiteľa v konkrétnej triede a umožní mu prístup. Nie je potrebné nastavovať mu práva v konkrétnych osobných spisoch žiakov. Aj pri zmene triedneho učiteľa sa práva automaticky upravia.

V aScRegistratúre je samozrejme možné evidovať aj ostatné dokumenty, ktoré škola prijala alebo vytvorila. Aj tu vám vie aScRegistratúra ušetriť prácu. Napríklad faktúry a zmluvy je možné pri zaevidovaní jedným klikom aj zverejniť na webstránke v časti Zmluvy a faktúry, odkiaľ sa automaticky preberú do Centrálneho registra zmlúv. Dokonca aj Potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov z aScAgendy škola iba podpíše v module eGovernment a odošle ministerstvu kultúry do jeho eschránky.

Nové záznamy je možné pridávať aj pomocou mobilnej aplikácie EduPage. Hlavne pri dokumentoch v papierovej podobe vám toto riešenie ušetrí čas s nahrávaním oskenovaných dokumentov. Papierový dokument je možné do záznamu jednoducho odfotiť.

Podrobné informácie o module a jeho ďalších funkciách nájdete v návodoch: eGovernment a aSc Registratúra


Súvisiace články

Vyzdvihovanie zo školy

today 10.11.2021

Modul Vyzdvihovanie zo školy pomáha vychovávateľom a rodičom pri vyzdvihovaní žiakov zo školského klubu.

Rodič vie cez EduPage poslať správu presne tomu vychovávateľovi, ktorý má na starosti jeho dieťa, že už je na ceste a príde o 10 minút.

Vychovávateľ teda vie s dostatočným časovým predstihom, že rodič sa chystá dieťa vyzdvihnúť a je už na ceste. Má čas s odchádzajúcim žiakom v kľude dokončiť rozrobenú činnosť. Žiak stihne po sebe upratať, zbaliť si veci, obliecť sa a rovno sa s prichádzajúcim rodičom stretne pred školou.

Rodič nemusí čakať v priestoroch školy alebo na priľahlom parkovisku, kým si dieťa nájde topánky. Rodičia strávia v škole, či pred školou minimum času.

Celý modul si môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Vyzdvihovanie môžete povoliť iba v niektorých triedach, napríklad iba na prvom stupni a iba konkrétnym používateľom, napríklad iba vychovávateľkám v školskom klube. Ale ak chcete, posielanie žiakov môžete povoliť napríklad aj vrátnikovi/vrátničke.

Ak škola používa triednu knihu, netreba v zásade nič nastavovať. EduPage vie presne, ktorý vychovávateľ je s ktorým žiakom. Ale keďže zmeny sa môžu diať nečakane, modul Vyzdvihovanie sa dokáže okamžite prispôsobiť aktuálnej situácii v školskom klube. Každý vychovávateľ si môže sám spravovať zoznam žiakov, ktorých má práve na starosti. Niektorý kolega vypadol a iný vychovávateľ dnes preberá časť jeho triedy? Rýchlo si pridelené deti zaradí k sebe. Rodičov o delení netreba zvlášť informovať ani vylepovať oznam so zmenami na vchodové dvere. Rodičia z delenej triedy v module Vyzdvihovanie automaticky vidia, ktorý vychovávateľ má ich dieťa. Môžu si dieťa vyžiadať a nemusia predtým zisťovať, v ktorej triede majú dieťa hľadať.

Vyzdvihovanie pracuje s reálnymi údajmi v reálnom čase. Žiakov posielate iba ak rodič reálne požiadal o poslanie, nie podľa rozvrhu vyzdvihovania, ktorý škole poskytol na začiatku školského roka na papieri. Rodič nezvoní na rôzne zvončeky, ani vrátnik, či nebodaj služba nebehá po škole a nehľadá dieťa daného rodiča.

Rodičia ocenia, že im ušetríte čas a nervy, ale hlavne vy nemusíte riešiť rodičov, ktorí sa ponáhľajú, trúbia po sebe na parkovisku, či nebodaj zazerajú na vrátnika, či naozaj urobil všetko pre to, aby ich dieťa našiel a zavolal.

Ak chcete Vyzdvihovanie používať aj na Vašej škole, podrobné informácie o tomto module nájdete v návodoch: Vyzdvihovanie zo školy

Ako si zatriediť učebné materiály?

today 21.06.2021

Všetky učebné materiály, ktoré ste si počas školského roka v EduPage vytvorili, môžete použiť aj v ďalších školských rokoch. Ak ste si materiály vytvárali priamo k témam plánu, aj v budúcnosti ich veľmi jednoducho nájdete.

Všetky svoje materiály nájdete kedykoľvek v „Mojej knižnici“, ale nakoniec v nej môže byť materiálov toľko, že sa v nich bude ťažko orientovať. Preto je lepšie zaradiť si každý jeden materiál tam, kam tematicky patrí.

V EduPage máte na zatrieďovanie materiálov efektívny systém. Materiály si môžete zaradiť priamo k témam v TVVP. Sú to témy, ktoré ste si vytvorili a dobre sa v nich vyznáte. Tieto témy počas školského roka aktívne používate, napríklad pri vypĺňaní triednej knihy. Materiály tak máte okamžite poruke. Vyplníte tému v triednej knihe a hneď vidíte vaše poznámky, príklady, odkazy, videá, ktoré k tejto téme môžete použiť na hodine alebo zadať žiakom na DÚ.

Aby bolo zaraďovanie materiálov pre Vás čo najjednoduchšie, dorobili sme možnosť jednoducho potiahnuť materiál z Mojej knižnice do konkrétneho plánu. Všetky materiály, ktoré zatiaľ nemáte priradené k žiadnej téme, nájdete na jednom mieste v Nezaradených materiáloch. Potiahnutím tieto materiály postupne pozaraďujete do správnych plánov. Nakoniec Vám v nezaradených kartách neostane žiadny zabudnutý materiál. Prehľad všetkých svojich materiálov naďalej nájdete v Mojej knižnici a samozrejme v plánoch.

Zanietení používatelia si radi zaradia svoje materiály do štandardov. Je to v podstatne rovnaké, ako zaradiť si materiály do plánu, výhodou však je, že štandardy sú spoločné pre celú školu. Viete si preto ľahko zdieľať materiály s ostatnými učiteľmi. Ak máte viac plánov v rôznych triedach, materiál stačí zaradiť iba raz – do štandardu – a objaví sa vo všetkých plánoch.

Ktorý spôsob zatrieďovania materiálov sa Vám viac pozdáva záleží od konkrétnej situácie. V každom prípade je pre Vás dobré si materiály zatriediť. Či už do plánu, alebo do štandardov.

Na budúci školský rok si pri vytváraní hodín len skopírujete plán z predchádzajúceho roka. Spolu s plánom sa skopírujú aj všetky materiály, ktoré sú k témam plánu priradené. Nemusíte robiť nič ďalšie, ste pripravení na vyučovanie. Už teraz máte vo svojom EudPage možnosť vytvoriť si hodiny do nového školského roka. Aj keď neviete, aká bude v septembri situácia, ste pripravení učiť. Či už v triede, alebo na diaľku.

Ak Vás táto funkcia zaujala, viac informácií o nej sa dozviete v návodoch: Zaraďovanie materiálov z Mojej knižnice do plánu presunom myšou


Súvisiace články