Platby kartou

today 24.01.2023

Modul platby umožňuje školám viesť evidenciu školských poplatkov a platieb svojich žiakov. Rodičia vidia v mobilnej aplikácii a na webe všetky poplatky, ktoré majú platiť a aj tie, ktoré už zaplatili. Doteraz mohli rodičia zaplatiť poplatky za svoje deti bankovým prevodom, prostredníctvom služby Payme a VIAMO.

EduPage teraz ponúka školám možnosť aktivovať si nový spôsob platby školských poplatkov, a to službu VIAMO PLATOBNÁ BRÁNA. Rodičom umožňuje platiť prostredníctvom platobnej karty, ApplePay, GooglePay, Sporopay a aplikácie VIAMO - VIAMO TB, VIAMO VÚB a VIAMO Plus. Služba je pre školu bezplatná. Platby kartou sú zaťažené manipulačným poplatkom, podobne ako platby šekom na pošte. Manipulačný poplatok znáša rodič a o navýšení sumy o tento poplatok je informovaný pred každou platbou. Škola dostane na účet plnú sumu, tak ako je uvedené v predpise.

Platby sa zapisujú na EduPage jednotlivo, okamžite po vykonaní platby. Na účet školy sú pripísané v pravidelných intervaloch raz týždenne ako jedna kumulatívna platba.

Výhody pre školu:

  • Údaje k platbe sú zadané bezchybne lebo ich generuje systém a rodičia tak nerobia chyby, ktoré by ste museli prácne dohľadávať
  • Platby sa automaticky priradia ku správnemu dieťaťu a aj spárujú s predpisom
  • Rodičia sa už nebudú pýtať, prečo nevidia platby zapísané na EduPage, aj keď ich už zrealizovali
  • Rodič často zaplatí platobnou kartou skôr ako bankovým prevodom
  • Ak rodič na školský poplatok zabudne, zaplatí ho jednoducho aj na poslednú chvíľu a stále v termíne splatnosti

Výhody pre rodičov:

  • Úhrada školských poplatkov kartou je rýchla, pohodlná a bezpečná
  • Platiť školské poplatky platobnou kartou môže každý rodič - klient ktorejkoľvek banky na Slovensku
  • Rodičovi sa automaticky vyplnia všetky údaje k platbe (IBAN, VS, správa pre príjemcu a suma)
  • Platba je okamžite zapísaná na EduPage - rodič a škola vidí poplatok uhradený ihneď
  • Platba cez VIAMO TB a VIAMO VÚB ostáva naďalej bez poplatku.

Postup, ako si aktivujete VIAMO Platobnú bránu, nájdete tu: Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)


Súvisiace články

Straty a nálezy

today 07.11.2022

Deti v škole pravidelne zabúdajú a strácajú svoje veci. Rodič nevie, či dieťa stratilo vec v škole, na tréningu, na zastávke, u kamaráta, či ju má iba zastrčenú pod posteľou. Často preto stratu ďalej nerieši. Je to dvojnásobná škoda. Pre rodiča lebo musí zbytočne kupovať novú vec a pre školu lebo má oštaru s vecami, ktoré nikomu nepatria a je jej ľúto ich vyhodiť, nakoľko sú to častokrát pekné veci.

Nový modul Straty a nálezy pomôže škole celý tento proces výrazne odľahčiť a nájsť veciam čo najskôr ich majiteľa.

Nájdenú vec môže učiteľ či iný zamestnanec školy jednoducho odfotiť a v EduPage aplikácii za pár sekúnd pridať do zoznamu nájdených vecí. Rodičia hneď vidia, že hľadaná vec sa našla v škole a pošlú svoju ratolesť ju vyzdvihnúť.

V prípade dôležitej veci môžete využiť možnosť zaslať rodičom a žiakom notifikáciu o novej pridanej položke. Nájdené veci, ktoré si už rodič pozrel a nepatria mu, môže potiahnuť prstom preč do samostatnej záložky. Zoznam tak ostáva vždy prehľadný a rodič v ňom vidí len veci, ktoré mu môžu naozaj chýbať.

Podrobné informácie ako modul funguje: Straty a nálezy

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

today 03.11.2022

V EduPage pribudla nová verzia modulu Opatrenia/rozhodnutia.

Výchovné opatrenia viete zadať v EduPage. Schválené opatrenie vygenerujete a pritom aj automaticky zaevidujete v osobnom spise žiaka. Nemusíte teda rozmýšľať nad číslom rozhodnutia ani vydané rozhodnutie znovu zaraďovať do registratúry. Na žiadne udelené opatrenie sa nezabudne, nikde sa nestratí.

Povinnosť oboznámiť zákonného zástupcu tiež vyriešite cez EduPage.

Závažné opatrenia môže riaditeľ podpísať elektronickým podpisom. Ak máte pripravených viac opatrení, napríklad k štvrťročnej klasifikácii, môžete všetky schválené opatrenia podpísať hromadne.

V module eGovernment ľahko pošlete podpísané výchovné opatrenia oficiálne do e-schránky rodiča alebo ak ju rodič nemá aktívnu, môžete vytlačiť rovnopis a poslať ho bežnou poštou.

Systém je navrhnutý tak, aby ste si vedeli na škole robotu efektívne rozdeliť. Učiteľ opatrenie zadá, riaditeľ elektronicky podpíše, tajomníčka odošle. O každom opatrení viete presne v akom je stave, čo s ním ďalej robiť, máte kompletný prehľad a históriu zmien.

V každom prípade, všetky schválené výchovné opatrenia, či už závažné ale aj tie menej závažné sú automaticky odoslané rodičom do ich EduPage rodičovského konta. Rodičia teda budú informovaní určite. Vidia znenie opatrenia, môžu ho podpísať podobne ako podpisujú známky a vy máte prehľad, či už tak spravili a kedy.

Správanie, poznámky, pochvaly


Súvisiace články

eGovernment a aScRegistratúra

today 15.07.2022

aSc Registratúra je držiteľom certifikátu Ministerstva vnútra o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry na úrovni vysoká úroveň.

Školy majú aSc Registratúru k dispozícii v EduPage v module eGovernment. Školskú eschránku, ktorú má škola vytvorenú na slovensko.sk ako orgán verejnej moci, je možné prepojiť s modulom eGovernment. Prístup k schránke je pohodlný priamo v module eGovernment. Prepojená eschránka uľahčuje prácu v aScRegistratúre, ale registratúru je možné viesť aj bez prepojenia.

Funkcie v aSc Registratúre sú prispôsobené potrebám škôl. Dokumenty vygenerované na EduPage nie je potrebné sťahovať a potom znovu načítavať do nejakej inej registratúry. Automaticky sa načítajú do modulu eGovernment. Škola ich vidí v zozname a môže sa rozhodnúť, či ich zaeviduje do aScRegistratúry alebo nie. Nestane sa, že škola na niektorý vygenerovaný dokument zabudne. Priamo v EduPage v module eGovernment ich škola môže podpísať a odoslať do eschránok alebo uložiť do spisu.

Niekedy vie aSc Registratúra školám pomôcť ešte viac. Napríklad pre dokumenty v module Prijímačky automatizuje ich evidovanie tak, že rozpozná, či ide o prijatú prihlášku, odvolanie, alebo vygenerované rozhodnutie a podľa toho ponúkne škole predvyplnený registratúrny záznam. Netreba vypisovať všetky údaje. Rozhodnutia, ktoré škola zaeviduje hneď pri ich generovaní, sa v module eGovernment načítajú rovno „Na podpis“. Riaditeľ ich dokáže hromadne podpísať bez opakovaného zadávania kódov. Podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a s časovou pečiatkou. Podpísané rozhodnutia sa automaticky načítajú na odoslanie pre adresátov uvedených v rozhodnutí.

Posielanie do eschránok je tiež jednoduché. Systém z dostupných údajov o adresátoch zistí, či majú aktívnu e-schránku a poštu im pošle do ich eschránok. Adresátom s neaktívnou e-schránkou môže škola hneď vytlačiť listinný rovnopis s doložkou a ePodací hárok na poštu.

Triedne knihy je tiež možné archivovať elektronicky. Nie je potrebné ich tlačiť. Na konci roka škola vygeneruje reporty z triednej knihy ako zvyčajne. Reporty je možné hneď zaevidovať v spise s automaticky prednastavenými údajmi. Riaditeľ už potom triedne knihy iba podpíše elektronickým podpisom. Hotovo. Triedne knihy sú archivované.

Triedny učiteľ má automaticky garantovaný prístup k osobným spisom svojich žiakov, ako mu to vyplýva z platných predpisov. aSc Registratúra vie automaticky rozoznať triedneho učiteľa v konkrétnej triede a umožní mu prístup. Nie je potrebné nastavovať mu práva v konkrétnych osobných spisoch žiakov. Aj pri zmene triedneho učiteľa sa práva automaticky upravia.

V aScRegistratúre je samozrejme možné evidovať aj ostatné dokumenty, ktoré škola prijala alebo vytvorila. Aj tu vám vie aScRegistratúra ušetriť prácu. Napríklad faktúry a zmluvy je možné pri zaevidovaní jedným klikom aj zverejniť na webstránke v časti Zmluvy a faktúry, odkiaľ sa automaticky preberú do Centrálneho registra zmlúv. Dokonca aj Potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov z aScAgendy škola iba podpíše v module eGovernment a odošle ministerstvu kultúry do jeho eschránky.

Nové záznamy je možné pridávať aj pomocou mobilnej aplikácie EduPage. Hlavne pri dokumentoch v papierovej podobe vám toto riešenie ušetrí čas s nahrávaním oskenovaných dokumentov. Papierový dokument je možné do záznamu jednoducho odfotiť.

Podrobné informácie o module a jeho ďalších funkciách nájdete v návodoch: eGovernment a aSc Registratúra


Súvisiace články

Vyzdvihovanie zo školy

today 10.11.2021

Modul Vyzdvihovanie zo školy pomáha vychovávateľom a rodičom pri vyzdvihovaní žiakov zo školského klubu.

Rodič vie cez EduPage poslať správu presne tomu vychovávateľovi, ktorý má na starosti jeho dieťa, že už je na ceste a príde o 10 minút.

Vychovávateľ teda vie s dostatočným časovým predstihom, že rodič sa chystá dieťa vyzdvihnúť a je už na ceste. Má čas s odchádzajúcim žiakom v kľude dokončiť rozrobenú činnosť. Žiak stihne po sebe upratať, zbaliť si veci, obliecť sa a rovno sa s prichádzajúcim rodičom stretne pred školou.

Rodič nemusí čakať v priestoroch školy alebo na priľahlom parkovisku, kým si dieťa nájde topánky. Rodičia strávia v škole, či pred školou minimum času.

Celý modul si môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Vyzdvihovanie môžete povoliť iba v niektorých triedach, napríklad iba na prvom stupni a iba konkrétnym používateľom, napríklad iba vychovávateľkám v školskom klube. Ale ak chcete, posielanie žiakov môžete povoliť napríklad aj vrátnikovi/vrátničke.

Ak škola používa triednu knihu, netreba v zásade nič nastavovať. EduPage vie presne, ktorý vychovávateľ je s ktorým žiakom. Ale keďže zmeny sa môžu diať nečakane, modul Vyzdvihovanie sa dokáže okamžite prispôsobiť aktuálnej situácii v školskom klube. Každý vychovávateľ si môže sám spravovať zoznam žiakov, ktorých má práve na starosti. Niektorý kolega vypadol a iný vychovávateľ dnes preberá časť jeho triedy? Rýchlo si pridelené deti zaradí k sebe. Rodičov o delení netreba zvlášť informovať ani vylepovať oznam so zmenami na vchodové dvere. Rodičia z delenej triedy v module Vyzdvihovanie automaticky vidia, ktorý vychovávateľ má ich dieťa. Môžu si dieťa vyžiadať a nemusia predtým zisťovať, v ktorej triede majú dieťa hľadať.

Vyzdvihovanie pracuje s reálnymi údajmi v reálnom čase. Žiakov posielate iba ak rodič reálne požiadal o poslanie, nie podľa rozvrhu vyzdvihovania, ktorý škole poskytol na začiatku školského roka na papieri. Rodič nezvoní na rôzne zvončeky, ani vrátnik, či nebodaj služba nebehá po škole a nehľadá dieťa daného rodiča.

Rodičia ocenia, že im ušetríte čas a nervy, ale hlavne vy nemusíte riešiť rodičov, ktorí sa ponáhľajú, trúbia po sebe na parkovisku, či nebodaj zazerajú na vrátnika, či naozaj urobil všetko pre to, aby ich dieťa našiel a zavolal.

Ak chcete Vyzdvihovanie používať aj na Vašej škole, podrobné informácie o tomto module nájdete v návodoch: Vyzdvihovanie zo školy