Zápisnice

today 10.03.2023

Modul Zápisnice pomáha škole s procesom spísania, distribúcie a archivovania zápisníc napríklad z rodičovského združenia alebo z Rady rodičov.

Na začiatku rodičovského združenia učiteľ určí z prítomných rodičov zapisovateľa. Zapisovateľ potom bude mať vo svojom rodičovskom konte sprístupnenú možnosť spísať zápisnicu. Štruktúrovaný formulár na vypísanie zápisnice mu prácu uľahčí. Na nič nezabudne. Každá preberaná téma má svoj vlastný bod. Body je možné medzi sebou presúvať, dopĺňať do nich text alebo konkrétny bod úplne vymazať. Nie je potrebné zápasiť s formátovaním.

Hotovú zápisnicu môže zapisovateľ zverejniť. Všetci rodičia triedy si zápisnicu nájdu vo svojom rodičovskom konte. Aj neskôr sa k nej môžu vrátiť a prečítať si ju. V module Zápisnice nájdu všetky zápisnice z aktuálneho aj z predchádzajúcich stretnutí, ktoré sa ich týkajú. Netreba prehrabávať staré maily.

K vytvorenej zápisnici je možné pripojiť prezenčnú listinu. Triedny učiteľ si pred stretnutím rodičov môže vytlačiť prezenčnú listinu, ktorú má v module Zápisnice automaticky predpripravenú alebo môže použiť vlastnú. Prezenčnú listinu s podpismi prítomných rodičov odfotí mobilom a cez EduPage aplikáciu pripojí k zápisnici.

Škola má v každom momente prehľad o tom, v akom stave sa konkrétna zápisnica práve nachádza. Vie, či už na nej zapisovateľ začal pracovať alebo nie, má prehľad, ktoré zápisnice už boli dopísané a zverejnené ostatným účastníkom stretnutia. Zápisnice zo všetkých tried na škole majú jednotný vzhľad a ľahko sa v nich orientuje.

Hotové zápisnice môže škola hromadne vygenerovať do PDF a zaevidovať v aScRegistratúre. Netreba s nimi nič ďalšie robiť ani ich dodatočne ešte ďalej evidovať. Zápisnice zo všetkých tried má škola prehľadne uložené na jednom mieste. Ku každej zápisnici sa dá kedykoľvek jednoducho dostať a pozrieť si ju.


Súvisiace články

Platby kartou

today 24.01.2023

Modul platby umožňuje školám viesť evidenciu školských poplatkov a platieb svojich žiakov. Rodičia vidia v mobilnej aplikácii a na webe všetky poplatky, ktoré majú platiť a aj tie, ktoré už zaplatili. Doteraz mohli rodičia zaplatiť poplatky za svoje deti bankovým prevodom, prostredníctvom služby Payme a VIAMO.

EduPage teraz ponúka školám možnosť aktivovať si nový spôsob platby školských poplatkov, a to službu VIAMO PLATOBNÁ BRÁNA. Rodičom umožňuje platiť prostredníctvom platobnej karty, ApplePay, GooglePay, Sporopay a aplikácie VIAMO - VIAMO TB, VIAMO VÚB a VIAMO Plus. Služba je pre školu bezplatná. Platby kartou sú zaťažené manipulačným poplatkom, podobne ako platby šekom na pošte. Manipulačný poplatok znáša rodič a o navýšení sumy o tento poplatok je informovaný pred každou platbou. Škola dostane na účet plnú sumu, tak ako je uvedené v predpise.

Platby sa zapisujú na EduPage jednotlivo, okamžite po vykonaní platby. Na účet školy sú pripísané v pravidelných intervaloch raz týždenne ako jedna kumulatívna platba.

Výhody pre školu:

  • Údaje k platbe sú zadané bezchybne lebo ich generuje systém a rodičia tak nerobia chyby, ktoré by ste museli prácne dohľadávať
  • Platby sa automaticky priradia ku správnemu dieťaťu a aj spárujú s predpisom
  • Rodičia sa už nebudú pýtať, prečo nevidia platby zapísané na EduPage, aj keď ich už zrealizovali
  • Rodič často zaplatí platobnou kartou skôr ako bankovým prevodom
  • Ak rodič na školský poplatok zabudne, zaplatí ho jednoducho aj na poslednú chvíľu a stále v termíne splatnosti

Výhody pre rodičov:

  • Úhrada školských poplatkov kartou je rýchla, pohodlná a bezpečná
  • Platiť školské poplatky platobnou kartou môže každý rodič - klient ktorejkoľvek banky na Slovensku
  • Rodičovi sa automaticky vyplnia všetky údaje k platbe (IBAN, VS, správa pre príjemcu a suma)
  • Platba je okamžite zapísaná na EduPage - rodič a škola vidí poplatok uhradený ihneď
  • Platba cez VIAMO TB a VIAMO VÚB ostáva naďalej bez poplatku.

Postup, ako si aktivujete VIAMO Platobnú bránu, nájdete tu: Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)


Súvisiace články

Straty a nálezy

today 07.11.2022

Deti v škole pravidelne zabúdajú a strácajú svoje veci. Rodič nevie, či dieťa stratilo vec v škole, na tréningu, na zastávke, u kamaráta, či ju má iba zastrčenú pod posteľou. Často preto stratu ďalej nerieši. Je to dvojnásobná škoda. Pre rodiča lebo musí zbytočne kupovať novú vec a pre školu lebo má oštaru s vecami, ktoré nikomu nepatria a je jej ľúto ich vyhodiť, nakoľko sú to častokrát pekné veci.

Nový modul Straty a nálezy pomôže škole celý tento proces výrazne odľahčiť a nájsť veciam čo najskôr ich majiteľa.

Nájdenú vec môže učiteľ či iný zamestnanec školy jednoducho odfotiť a v EduPage aplikácii za pár sekúnd pridať do zoznamu nájdených vecí. Rodičia hneď vidia, že hľadaná vec sa našla v škole a pošlú svoju ratolesť ju vyzdvihnúť.

V prípade dôležitej veci môžete využiť možnosť zaslať rodičom a žiakom notifikáciu o novej pridanej položke. Nájdené veci, ktoré si už rodič pozrel a nepatria mu, môže potiahnuť prstom preč do samostatnej záložky. Zoznam tak ostáva vždy prehľadný a rodič v ňom vidí len veci, ktoré mu môžu naozaj chýbať.

Podrobné informácie ako modul funguje: Straty a nálezy

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

today 03.11.2022

V EduPage pribudla nová verzia modulu Opatrenia/rozhodnutia.

Výchovné opatrenia viete zadať v EduPage. Schválené opatrenie vygenerujete a pritom aj automaticky zaevidujete v osobnom spise žiaka. Nemusíte teda rozmýšľať nad číslom rozhodnutia ani vydané rozhodnutie znovu zaraďovať do registratúry. Na žiadne udelené opatrenie sa nezabudne, nikde sa nestratí.

Povinnosť oboznámiť zákonného zástupcu tiež vyriešite cez EduPage.

Závažné opatrenia môže riaditeľ podpísať elektronickým podpisom. Ak máte pripravených viac opatrení, napríklad k štvrťročnej klasifikácii, môžete všetky schválené opatrenia podpísať hromadne.

V module eGovernment ľahko pošlete podpísané výchovné opatrenia oficiálne do e-schránky rodiča alebo ak ju rodič nemá aktívnu, môžete vytlačiť rovnopis a poslať ho bežnou poštou.

Systém je navrhnutý tak, aby ste si vedeli na škole robotu efektívne rozdeliť. Učiteľ opatrenie zadá, riaditeľ elektronicky podpíše, tajomníčka odošle. O každom opatrení viete presne v akom je stave, čo s ním ďalej robiť, máte kompletný prehľad a históriu zmien.

V každom prípade, všetky schválené výchovné opatrenia, či už závažné ale aj tie menej závažné sú automaticky odoslané rodičom do ich EduPage rodičovského konta. Rodičia teda budú informovaní určite. Vidia znenie opatrenia, môžu ho podpísať podobne ako podpisujú známky a vy máte prehľad, či už tak spravili a kedy.

Správanie, poznámky, pochvaly


Súvisiace články

eGovernment a aScRegistratúra

today 15.07.2022

aSc Registratúra je držiteľom certifikátu Ministerstva vnútra o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry na úrovni vysoká úroveň.

Školy majú aSc Registratúru k dispozícii v EduPage v module eGovernment. Školskú eschránku, ktorú má škola vytvorenú na slovensko.sk ako orgán verejnej moci, je možné prepojiť s modulom eGovernment. Prístup k schránke je pohodlný priamo v module eGovernment. Prepojená eschránka uľahčuje prácu v aScRegistratúre, ale registratúru je možné viesť aj bez prepojenia.

Funkcie v aSc Registratúre sú prispôsobené potrebám škôl. Dokumenty vygenerované na EduPage nie je potrebné sťahovať a potom znovu načítavať do nejakej inej registratúry. Automaticky sa načítajú do modulu eGovernment. Škola ich vidí v zozname a môže sa rozhodnúť, či ich zaeviduje do aScRegistratúry alebo nie. Nestane sa, že škola na niektorý vygenerovaný dokument zabudne. Priamo v EduPage v module eGovernment ich škola môže podpísať a odoslať do eschránok alebo uložiť do spisu.

Niekedy vie aSc Registratúra školám pomôcť ešte viac. Napríklad pre dokumenty v module Prijímačky automatizuje ich evidovanie tak, že rozpozná, či ide o prijatú prihlášku, odvolanie, alebo vygenerované rozhodnutie a podľa toho ponúkne škole predvyplnený registratúrny záznam. Netreba vypisovať všetky údaje. Rozhodnutia, ktoré škola zaeviduje hneď pri ich generovaní, sa v module eGovernment načítajú rovno „Na podpis“. Riaditeľ ich dokáže hromadne podpísať bez opakovaného zadávania kódov. Podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a s časovou pečiatkou. Podpísané rozhodnutia sa automaticky načítajú na odoslanie pre adresátov uvedených v rozhodnutí.

Posielanie do eschránok je tiež jednoduché. Systém z dostupných údajov o adresátoch zistí, či majú aktívnu e-schránku a poštu im pošle do ich eschránok. Adresátom s neaktívnou e-schránkou môže škola hneď vytlačiť listinný rovnopis s doložkou a ePodací hárok na poštu.

Triedne knihy je tiež možné archivovať elektronicky. Nie je potrebné ich tlačiť. Na konci roka škola vygeneruje reporty z triednej knihy ako zvyčajne. Reporty je možné hneď zaevidovať v spise s automaticky prednastavenými údajmi. Riaditeľ už potom triedne knihy iba podpíše elektronickým podpisom. Hotovo. Triedne knihy sú archivované.

Triedny učiteľ má automaticky garantovaný prístup k osobným spisom svojich žiakov, ako mu to vyplýva z platných predpisov. aSc Registratúra vie automaticky rozoznať triedneho učiteľa v konkrétnej triede a umožní mu prístup. Nie je potrebné nastavovať mu práva v konkrétnych osobných spisoch žiakov. Aj pri zmene triedneho učiteľa sa práva automaticky upravia.

V aScRegistratúre je samozrejme možné evidovať aj ostatné dokumenty, ktoré škola prijala alebo vytvorila. Aj tu vám vie aScRegistratúra ušetriť prácu. Napríklad faktúry a zmluvy je možné pri zaevidovaní jedným klikom aj zverejniť na webstránke v časti Zmluvy a faktúry, odkiaľ sa automaticky preberú do Centrálneho registra zmlúv. Dokonca aj Potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov z aScAgendy škola iba podpíše v module eGovernment a odošle ministerstvu kultúry do jeho eschránky.

Nové záznamy je možné pridávať aj pomocou mobilnej aplikácie EduPage. Hlavne pri dokumentoch v papierovej podobe vám toto riešenie ušetrí čas s nahrávaním oskenovaných dokumentov. Papierový dokument je možné do záznamu jednoducho odfotiť.

Podrobné informácie o module a jeho ďalších funkciách nájdete v návodoch: eGovernment a aSc Registratúra


Súvisiace články