Zálohovanie príprav

today 21.06.2021

Za roky učenia sa vám postupne nazbiera veľa učebných materiálov. Materiály, ktoré ste si vytvorili v EduPage, sa automaticky zálohujú. Stačí, ak si prepojíte svoje učiteľské konto s osobným kontom. Po prihlásení do svojho osobného konta si môžete overiť, ktoré školy v ňom máte pripojené a materiály z nich zálohované. Ak ešte nemáte osobné konto, môžete si ho vytvoriť a prepojiť so svojím školským kontom.

Keby ste v budúcnosti zmenili zamestnávateľa a prešli učiť na inú školu, o svoje obľúbené prípravy určite neprídete. Nemusíte si materiály sťahovať na disk, ani nahrávať na kľúč, aby ste si ich zobrali so sebou. Stále ostanú zálohované vo Vašom osobnom konte. Aj keď Vaše školské konto na pôvodnej škole zanikne, stačí, ak si svoje nové školské konto pripojíte k osobnému kontu a svoje materiály v ňom nájdete.

Materiály aj plány si môžete naimportovať do svojho nového konta a ste pripravení na ďalší školský rok a na nových študentov.

Niektorí učitelia učia na niekoľkých školách súčasne. Aj pre nich je táto funkcia užitočná. Môžu si vytvoriť učebné plány a materiály na jednej škole a cez zálohu v osobnom konte si ich jednoducho naimportovať do školských kont na ostatných školách.

V osobnom konte môžete mať pripojené zálohy zo všetkých škôl, na ktorých učíte. Ak aj neskôr z niektorej odídete, plány a materiály z nej Vám ostanú.

Najpohodlnejší spôsob, ako sa rýchlo pripraviť na vyučovanie, je mať všetky materiály priradené k témam plánu. Jeden plán si spolu s materiálmi skopírujete do každej paralelnej hodiny. A môžete si vyložiť nohy.

Ak Vás táto funkcia zaujala, viac informácií o nej sa dozviete v návodoch: Zálohovanie vytvorených materiálov


Súvisiace články

Diplomy

today 17.06.2021

Každý žiak sa poteší, keď vyhrá v školskej súťaži. Ak mu spolu s gratuláciou odovzdáte aj diplom, môže sa aj doma pochváliť so svojím úspechom.

V EduPage nájdete širokú ponuku diplomov pre rôzne typy súťaží: vedomostné, športové, talentové,... Môžete si vybrať z množstva dizajnov pre detičky v materskej škole, pre žiakov základnej školy, umeleckej školy, strednej školy aj pre centrá voľného času.

Pri vytváraní vzorov dizajnov sme mysleli na to, aby sa dali vytlačiť farebne aj bez veľkých nákladov na farebnú tlač. Diplomy s farebným pozadím zase vyzerajú výborne a môžete ich poslať žiakom v digitálnej podobe. Vždy si môžete vybrať, či chcete vygenerovaný diplom vytlačiť alebo uložiť do PDF a poslať odmeneným žiakom a ich rodičom elektronicky. Aj keď sa žiakovi papierový diplom zničí kontaktom s rozpučeným banánom, ktorý zabudol pred mesiacom vyhodiť, v EduPage ho má stále ako nový.

Diplomy - výber dizajnov

Parametre diplomu si môžete nastaviť individuálne. Diplomy je možné generovať po jednom alebo hromadne pre celý tím či celú triedu naraz. Stačí vybrať žiakov, ktorým má byť diplom vygenerovaný. Každý žiak dostane diplom so svojím vlastným menom.

Diplomy - ako ich vidí žiak a rodič

V histórii máte prehľad o všetkých odovzdaných diplomoch. Aj diplomy, ktoré ste si po vygenerovaní iba uložili, môžete neskôr zverejniť žiakom a ich rodičom. Budete vidieť, kedy si rodič diplom pozrel a podpísal.

S diplomom pridáte víťazstvu vážnosť. Je prejavom uznania učiteľa za snahu a úsilie žiaka. Pre žiaka je to vyznamenanie, ktoré si váži a motivuje ho k ešte lepším výkonom.

Ak si chcete diplomy vyskúšať, postup sa dozviete v návodoch: Diplomy

Tlač variantov testov

today 17.05.2021

V EduPage je teraz možné nechať si automaticky vytlačiť varianty testov.

Učiteľ si z pripravených otázok môže pripraviť nielen online test. Takisto môže otázky využiť aj pri príprave testu, ktorý vytlačí, rozdá žiakom v triede, aby ho vypracovali na papier. Pokiaľ chce predísť opisovaniu žiakov, veľmi jednoducho si môže jedným klikom vytvoriť viac variantov testu.

Pre bežné testy má každý variant iné poradie otázok a v rámci otázok aj rôzne poradie odpovedí. Zaujímavá je táto funkcia vtedy, ak učiteľ používa zoskupenia otázok rovnakého typu. Vtedy sa každému žiakovi vyberie z každého zoskupenia jedna otázka. EduPage varianty testu generuje tak, aby boli navzájom čo najviac rôzne. Teoreticky môžete každému žiakovi vygenerovať jeho vlastný test.

Varianty testov - ilustračný obrázok

Možno Vám teraz prebehne hlavou – veď sa z toho zbláznim pri opravovaní!

Aj s opravovaním vám pomôže EduPage. V EduPage vyberiete pri žiakovi príslušný variant testu, EduPage vám ukáže úlohy presne v tom poradí, ako ich mal žiak v teste. Vy do EduPage zadáte odpovede žiaka a EduPage ich opraví.

Výhoda takto opraveného testu je ale nielen v tom, že ušetríte čas. Žiakom môžete taktiež poslať opravený test. Uvidia presne, kde urobili chybu. Rovnako, ako keby robili test online. Výsledky žiakov z testu budete mať v EduPage a okrem zadania známok môžete s týmito informáciami ďalej pracovať.

Ak Vás táto funkcia zaujala, viac informácií sa dozviete v návodoch:
Varianty tlačených testov
Varianty tlačených testov vytvorených zo zoskupení otázok

Opravovanie odfotených riešení

today 23.04.2021

Do EduPage sme pridali novinku:

Ak žiaci vypracujú domácu úlohu na papieri a do EduPage vám odovzdajú fotografiu riešenia, tieto obrázky riešenia môžete teraz opraviť priamo v EduPage.

Na obrázok môžete napísať, čo potrebujete:

[obrazok 1]

Opraviť diktát:

[obrazok 2]

Alebo opraviť úlohu z matematiky nikdy nebolo jednoduchšie:

[obrazok 3]

Ak žiak poslal viac fotografií, žiaden problém. Jednoducho sa môžete medzi obrázkami posúvať a tam, kde treba, pripojiť komentár.

[obrazok 4]

Na konci uložíte a pošlete žiakovi komentáre.

Žiakovi príde pekne opravená úloha.

[obrazok 5]

Veríme, že tento nástroj učiteľom ušetrí veľa času. Nie je potrebné obrázky sťahovať, riešiť popisovanie v iných grafických programoch a opäť popísané obrázky znova nahrávať do komentárov. Učiteľ má všetky komentáre k danej úlohe pekne pokope vo svojom EduPage.

[obrazok 6]

Ak Vás táto nová funkcia zaujala, viac informácií o nej sa dozviete v tomto návode: Nástroj na popisovanie odovzdaných obrázkov (riešení)

Žiadosti

today 08.10.2020

Predstavujeme Vám riešenie Vašich starostí so spracovávaním a vybavovaním žiadostí a vyhlásení. Modul Žiadosti / Vyhlásenia je jednotný systém na elektronické podávanie žiadostí rodičov voči triednemu učiteľovi a taktiež na podávanie žiadostí učiteľov voči nadriadeným. Na tomto mieste môžete tiež spravovať všetky vyhlásenia.

Rodičia žiadajú školu o uvoľnenie žiaka na súťaže, sústredenia, zápasy, alebo podávajú vyhlásenia, napríklad vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Učitelia žiadajú o uvoľnenie z vyučovania z dôvodu návštevy lekára, ošetrovania člena rodiny, účasti na vzdelávaní, alebo len potrebujú oznámiť vedeniu, že nemôžu prísť do práce z dôvodu choroby. Taktiež môžu požiadať vedenie o schválenie a preplatenie drobného nákupu potrebných pomôcok alebo nahlásiť poruchu či problém v učebni.

O žiadostiach máte prehľad kedykoľvek a kdekoľvek. Oprávnená osoba je o žiadosti čakajúcej na schválenie informovaná správou hneď po jej podaní. Má možnosť žiadosť schváliť alebo zamietnuť. Všetky ďalšie procesy spojené so schválením žiadosti vyriešite hneď pri schvaľovaní, na nič nezabudnete. V prípade schválenia žiadosti o uvoľnenie žiaka systém automaticky ponúkne vytvorenie ospravedlnenky na zadané obdobie. V prípade schválenia žiadosti učiteľa systém automaticky pridá učiteľa medzi chýbajúcich učiteľov do suplovania a zároveň ponúkne najvhodnejšieho suplujúceho. Hotovo.
Ak učiteľ nahlási poruchu v učebni, školník sa o nej hneď dozvie. Má prehľad všetkých problémov, ktoré treba vyriešiť a môže si lepšie zorganizovať prácu. Tam, kde by vyplnené papierové tlačivo bolo iba začiatok, s EduPage Žiadosťami ste práve všetko vyriešili.

S elektronickým vyhlásením o bezinfekčnosti sa Vám nestane, že žiak ho cestou do školy stratí, alebo zabudne doma na stole. Vyhlásenie bude mať triedny učiteľ aj vedenie školy u seba hneď, ako ho rodič podá, uložené v zozname vyhlásení. Aj keby rodič zabudol vyhlásenie doložiť, stačí ho upozorniť a môže ho ihneď podať zo svojej EduPage mobilnej aplikácie, nech je kdekoľvek.

Všetky typy žiadostí je možné podávať a schvaľovať aj v mobilnej aplikácii. Nemusíte čakať, kým sa dostanete k počítaču. Ani žiadosť podaná na poslednú chvíľu Vás teda neprekvapí. V mobilnej aplikácii sa o nej hneď dozviete a môžete ju jedným ťukom schváliť alebo zamietnuť.

Všetky podané, schválené aj zamietnuté žiadosti sú prehľadne a bezpečne uložené na jednom mieste. Žiadna žiadosť sa v procese spracovania nestratí. Žiadna žiadosť sa náhodne neobjaví po termíne. Každú žiadosť si môžete kedykoľvek dohľadať. Zmeny v stave vybavovania žiadostí sa zaznamenávajú. Môžete si určiť, kto má oprávnenie žiadosti schvaľovať.

Autor žiadosti je o zmenách aj schválení alebo zamietnutí upovedomený správou. V prípade potreby je k žiadosti možné pripojiť prílohu, alebo jedným klikom odhlásiť obed. Každú žiadosť, ktorá ešte nebola schválená alebo zamietnutá môže jej autor zrušiť.

Ak chcete na Vašej škole spracovávať žiadosti elektronicky, stačí si aktivovať modul Žiadosti / Vyhlásenia. Už teraz je súčasťou Vášho EduPage.

Administrátor – ako povoliť podávanie žiadostí


Súvisiace články