Opravovanie odfotených riešení

today 23.04.2021

Do EduPage sme pridali novinku:

Ak žiaci vypracujú domácu úlohu na papieri a do EduPage vám odovzdajú fotografiu riešenia, tieto obrázky riešenia môžete teraz opraviť priamo v EduPage.

Na obrázok môžete napísať, čo potrebujete:

[obrazok 1]

Opraviť diktát:

[obrazok 2]

Alebo opraviť úlohu z matematiky nikdy nebolo jednoduchšie:

[obrazok 3]

Ak žiak poslal viac fotografií, žiaden problém. Jednoducho sa môžete medzi obrázkami posúvať a tam, kde treba, pripojiť komentár.

[obrazok 4]

Na konci uložíte a pošlete žiakovi komentáre.

Žiakovi príde pekne opravená úloha.

[obrazok 5]

Veríme, že tento nástroj učiteľom ušetrí veľa času. Nie je potrebné obrázky sťahovať, riešiť popisovanie v iných grafických programoch a opäť popísané obrázky znova nahrávať do komentárov. Učiteľ má všetky komentáre k danej úlohe pekne pokope vo svojom EduPage.

[obrazok 6]

Ak Vás táto nová funkcia zaujala, viac informácií o nej sa dozviete v tomto návode: Nástroj na popisovanie odovzdaných obrázkov (riešení)

Žiadosti

today 08.10.2020

Predstavujeme Vám riešenie Vašich starostí so spracovávaním a vybavovaním žiadostí a vyhlásení. Modul Žiadosti / Vyhlásenia je jednotný systém na elektronické podávanie žiadostí rodičov voči triednemu učiteľovi a taktiež na podávanie žiadostí učiteľov voči nadriadeným. Na tomto mieste môžete tiež spravovať všetky vyhlásenia.

Rodičia žiadajú školu o uvoľnenie žiaka na súťaže, sústredenia, zápasy, alebo podávajú vyhlásenia, napríklad vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Učitelia žiadajú o uvoľnenie z vyučovania z dôvodu návštevy lekára, ošetrovania člena rodiny, účasti na vzdelávaní, alebo len potrebujú oznámiť vedeniu, že nemôžu prísť do práce z dôvodu choroby. Taktiež môžu požiadať vedenie o schválenie a preplatenie drobného nákupu potrebných pomôcok alebo nahlásiť poruchu či problém v učebni.

O žiadostiach máte prehľad kedykoľvek a kdekoľvek. Oprávnená osoba je o žiadosti čakajúcej na schválenie informovaná správou hneď po jej podaní. Má možnosť žiadosť schváliť alebo zamietnuť. Všetky ďalšie procesy spojené so schválením žiadosti vyriešite hneď pri schvaľovaní, na nič nezabudnete. V prípade schválenia žiadosti o uvoľnenie žiaka systém automaticky ponúkne vytvorenie ospravedlnenky na zadané obdobie. V prípade schválenia žiadosti učiteľa systém automaticky pridá učiteľa medzi chýbajúcich učiteľov do suplovania a zároveň ponúkne najvhodnejšieho suplujúceho. Hotovo.
Ak učiteľ nahlási poruchu v učebni, školník sa o nej hneď dozvie. Má prehľad všetkých problémov, ktoré treba vyriešiť a môže si lepšie zorganizovať prácu. Tam, kde by vyplnené papierové tlačivo bolo iba začiatok, s EduPage Žiadosťami ste práve všetko vyriešili.

S elektronickým vyhlásením o bezinfekčnosti sa Vám nestane, že žiak ho cestou do školy stratí, alebo zabudne doma na stole. Vyhlásenie bude mať triedny učiteľ aj vedenie školy u seba hneď, ako ho rodič podá, uložené v zozname vyhlásení. Aj keby rodič zabudol vyhlásenie doložiť, stačí ho upozorniť a môže ho ihneď podať zo svojej EduPage mobilnej aplikácie, nech je kdekoľvek.

Všetky typy žiadostí je možné podávať a schvaľovať aj v mobilnej aplikácii. Nemusíte čakať, kým sa dostanete k počítaču. Ani žiadosť podaná na poslednú chvíľu Vás teda neprekvapí. V mobilnej aplikácii sa o nej hneď dozviete a môžete ju jedným ťukom schváliť alebo zamietnuť.

Všetky podané, schválené aj zamietnuté žiadosti sú prehľadne a bezpečne uložené na jednom mieste. Žiadna žiadosť sa v procese spracovania nestratí. Žiadna žiadosť sa náhodne neobjaví po termíne. Každú žiadosť si môžete kedykoľvek dohľadať. Zmeny v stave vybavovania žiadostí sa zaznamenávajú. Môžete si určiť, kto má oprávnenie žiadosti schvaľovať.

Autor žiadosti je o zmenách aj schválení alebo zamietnutí upovedomený správou. V prípade potreby je k žiadosti možné pripojiť prílohu, alebo jedným klikom odhlásiť obed. Každú žiadosť, ktorá ešte nebola schválená alebo zamietnutá môže jej autor zrušiť.

Ak chcete na Vašej škole spracovávať žiadosti elektronicky, stačí si aktivovať modul Žiadosti / Vyhlásenia. Už teraz je súčasťou Vášho EduPage.

Administrátor – ako povoliť podávanie žiadostí


Súvisiace články

Moje hodiny

today 27.08.2020

Aby ste počas školského roka mali vždy prehľad, čo s ktorou triedou práve preberáte, EduPage Vám zobrazí hodinu pre každú skupinu, ktorú učíte. Ak teda učíte hodinu Geografia 5.C, budete v nej mať na jednom mieste všetky informácie o tejto hodine. O prebraných a zostávajúcich témach v pláne, žiakoch, ktorí hodinu navštevujú, zadaných úlohách, testoch, projektoch a výsledkoch, ktoré v nich žiaci dosiahli.

EduPage učiteľovi hodiny predpripraví podľa rozvrhu. Učiteľ ich len potvrdí, nemusí údaje zadávať. Alebo si učiteľ môže vytvoriť hodiny sám. Neskôr, keď škola zverejní rozvrh, môže si svoju vytvorenú hodinu prepojiť s hodinou z rozvrhu. Do hodiny si môžete zadať plán a prípravy k jednotlivým témam. Bude ich tak mať na hodine vždy hneď poruke.

Ak máte hodinu delenú a učíte len časť žiakov, hodiny Vám pomôžu, aby ste vy aj žiaci videli len relevantné informácie. Napríklad v triednej knihe vidíte v dochádzke len tých žiakov, ktorí majú na hodine byť a v žiackej knižke sa Vám pri zapisovaní známok automaticky zobrazia len správni žiaci.

Aj hodiny s viacerými zložkami, ako napríklad slovenský jazyk a literatúra dokážete viesť jednoducho. Môžete mať jeden plán pre obidve zložky predmetu, alebo si vytvoríte dve hodiny s dvomi rôznymi plánmi. EduPage sa Vám prispôsobí.

Je možné, že učíte v jednej triede celú a zároveň delenú hodinu. Napríklad chémiu celú triedu a laboratórne cvičenia z chémie rozdelené na dve skupiny. EduPage Vám umožní vybrať si do každej hodiny iba tých žiakov, ktorí v nej majú byť.

So správne vytvorenými hodinami zadáte úlohu vždy iba tým žiakom, ktorých sa týka, správa príde tiež iba žiakom, ktorých máte v hodine. Budete vedieť, ktoré témy z plánu ste už na tejto hodine prebrali a či nie ste s učivom pozadu, alebo popredu.

Ako využiť výhody hodín čo najlepšie sa dozviete z podrobných návodov:
Hodiny z rozvrhu
Môžem skopírovať zadelenie žiakov z minulého roka?
Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety


Súvisiace články

Námety na online vzdelávanie žiakov

today 20.03.2020

V tejto výnimočnej a zložitej situácii Vás chceme uistiť, že sa Vám v EduPage snažíme vašu náročnú prácu učiteľa uľahčiť. Dúfame, že to všetci spolu zvládneme.

Ponúkame vám niekoľko postrehov a skúseností zo škôl, ktoré boli zatvorené už skôr.

Využívanie EduPage je vhodné prispôsobiť novej situácii. Treba nájsť rozumný kompromis medzi „zavalením“ žiakov a rodičov úlohami a „nikto nič nerobí“ a potom budeme učivo zúfalo dobiehať.

Niektoré zadania sú priam vhodné na tento čas (žiaci majú dosť času niečo si prečítať, precvičiť násobilku alebo úpravu zlomkov), iné sú úplne nevhodné (laboratórne cvičenie – horenie látok).

Nasledujúce body sú iba naše odporúčania, nie sú nijako oficiálne záväzné.

 1. Na posielanie domácich úloh použite funkciu „nová domáca úloha“. Niektorí učitelia používajú na domáce úlohy funkciu „Správy“. Správa samozrejme príde tiež, ale „nová domáca úloha“ má tú výhodu, že sa zobrazí žiakovi v zozname domácich úloh k príslušnému predmetu a k dátumu vypracovania, ktorý zadáte. Takisto máte istotu, že domáca úloha príde správnym žiakom. Domáce úlohy žiakov sa zobrazujú aj rodičom v ich rodičovskom konte.
  Ako zadať žiakom jednoduchú domácu úlohu
 2. K domácej úlohe je možné pripojiť interaktívne otázky. Je to oveľa lepšie riešenie ako pdf/doc súbory, ktoré treba vytlačiť a vypracovať písomne. Niektoré domácnosti nemajú tlačiareň a rodičia musia ísť vytlačiť zadanie do práce. Kým sa vrátia, príde ďalšie zadanie, alebo sa dieťa pomýli, alebo zadanie stratí. Môžete samozrejme žiakom posielať pdf súbory alebo videá na štúdium, len otázky na vypracovanie radšej zadajte cez interaktívne otázky.
  Interaktívne otázky nie je potrebné vytlačiť. Žiaci ich vypracujú online. EduPage odpovede žiakov vyhodnotí, ušetrí Vám čas s opravovaním. Vidíte, či žiak pracoval a či pochopil učivo. Rodič má prehľad o tom, či dieťa dodržiava Vaše pokyny a či nepotrebuje s niečím pomôcť.
  Ako zadať domácu úlohu s otázkami
  Ako vytvárať a prideľovať materiály v EduPage sa môžete dozvedieť na bezplatných online školeniach, ktoré tento týždeň pre Vás ponúkame. Aktuálnu ponuku školení nájdete na stránke skolenia.skoly.org.
  V archíve školení sa nachádzajú záznamy školení, ktoré už prebehli. Kedykoľvek si môžete pozrieť záznam školenia.
 3. Ak požadujete, aby Vám žiaci poslali naspäť vypracovanie, môžete využiť funkciu „zadať nový projekt“. Do projektu môžu žiaci nahrať súbor ako odpoveď. Máte prehľad o tom, kto Vám čo poslal a navyše môžete projekt vrátiť žiakovi na prepracovanie. Toto riešenie je oveľa prehľadnejšie ako rolovanie v zozname správ a otváranie 30 e-mailov s prílohami.
  Ako prideliť žiakom projekt
  Ako môžu žiaci odovzdať súbor ako domácu úlohu?
  Ak by niektorý žiak nevedel vaše materiály otvoriť, alebo odoslať vypracovanie, môžete mu poslať návod:
  Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
  Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
 4. Nemusíte sa snažiť dodržiavať rozvrh. Pri prideľovaní materiálu žiakom si síce v EduPage môžete nastaviť presný čas, kedy ho majú vypracovať, ale v tejto situácii to asi nie je vhodné. Rodičia sa sťažujú, že dieťa musí vstať na nultú hodinu, lebo učiteľ nastavil možnosť odpovedať iba počas tejto hodiny. Vhodnejšie je poslať materiály na celý týždeň, s možnosťou vypracovania počas týždňa, aby sa deti i rodičia vedeli zariadiť.

Ak ste na svoje otázky nenašli odpovede v našich návodoch, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme. Potešia nás aj Vaše skúsenosti so vzdelávaním cez EduPage.

Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?

today 09.10.2019

Ako žiakov pripraviť na celoštátne testovanie čo najlepšie? Každý učiteľ má svoj osvedčený spôsob. Aby ste vedeli presnejšie zacieliť svoje snaženie, pripravili sme pre Vás nástroj, ktorý Vám pomôže určiť, ktorej oblasti je potrebné sa venovať.

V EduPage nájdete testy z Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich rokov. Stačí ich žiakom prideliť na vypracovanie online a hneď budete vidieť, aké témy žiaci ovládajú a ktoré im ešte robia problém. Žiaci test môžu vypracovať na hodine alebo doma ako domácu úlohu. Nemusíte žiakom prideľovať celý test. Môžete si vybrať len časť otázok a ostatné si nechať na neskôr. Aby ste vernejšie simulovali podmienky testovania, môžete žiakom obmedziť čas na vypracovanie.

Každá otázka v teste má priradený výkonový štandard, ktorý sa ňou testuje. Keď žiaci test vypracujú, EduPage ich odpovede vyhodnotí a uloží. Vy nemusíte nič opravovať. Výsledky vidíte nielen podľa jednotlivých žiakov, ale aj podľa výkonových štandardov. Viete, ktorý štandard už majú žiaci zvládnutý. Nemusíte strácať čas zbytočným opakovaním tejto témy na hodine. Môžete svoju energiu sústrediť na štandardy, ktoré žiakom ešte nejdú a potrebujú si ich viac precvičiť.

Bez veľkej námahy ste zistili problémové témy a ešte jednoduchšie si ich môžete so žiakmi začať precvičovať. Vo svojom EduPage máte úlohy na precvičovanie hneď poruke.

Farebné kolieska v strome štandardov hovoria, ako žiaci štandardy v teste zvládli. Môžete si odtiaľto nechať zobraziť všetky úlohy, ktoré k danému štandardu v EduPage sú. Vyberte si tie, ktoré sa Vám páčia a prideľte ich žiakom na precvičenie. Nemusíte strácať čas hľadaním a vymýšľaním nových príkladov.

S EduPage sa ľahko zameriate na oblasti, v ktorých majú žiaci najväčšie problémy a pomôžete im dosiahnuť v testovaní výborné výsledky.

Podrobný postup nájdete v návode Príprava na testovanie

Pozrite si video návod Maturitné testy


Súvisiace články