Interaktívne hodiny

today 06.09.2019

EduPage interaktívne prezentácie umožňujú učiteľovi oživiť vyučovaciu hodinu, zaujať žiakov a zapojiť ich do výkladu učiva. Zároveň má učiteľ prehľad o tom, či žiaci učivu rozumejú.

Všetky svoje atraktívne učebné materiály a otázky, ktoré ste si vytvorili v EduPage, môžete premietnuť na interaktívnej tabuli alebo na projektore. Žiaci pritom nemusia iba sedieť a pozerať na tabuľu. Môžete ich aktívne zapojiť do deja.

Aby ste udržali ich pozornosť, vložte do svojej prezentácie kontrolné otázky. Žiaci na ne budú odpovedať pomocou svojich mobilov. Všetko prebieha v reálnom čase. Odpovede žiakov vidíte už počas prezentácie. K prezentácii sa pripoja jedným klikom vo svojej EduPage mobilnej aplikácii. Nemusia zadávať identifikačné číslo prezentácie, ani vytvárať si dočasné konto.

EduPage zapojí každého žiaka, nie len toho, kto práve stojí pri tabuli. Nemusíte nikoho vyvolávať. Každý žiak musí dávať pozor aby vedel odpovedať na Vaše otázky z prezentácie.

Chcete vo svojej triede podporovať spoluprácu medzi žiakmi? Nechajte ich pracovať v skupinách. Stačí, ak sa k prezentácii pripojí jeden žiak za celú skupinu. Vy len zobrazíte kartu s otázkou a diskusia v skupine môže začať.

Aby žiaci nepozerali celú hodinu do mobilu, môžete si nastaviť zobrazovanie prezentácie iba na tabuli. Až keď sa v prezentácii objaví karta s otázkou, zobrazí sa aj žiakom v mobile, aby na otázku mohli odpovedať. Karty bez otázky budú viditeľné iba na tabuli.

EduPage interaktívna hodina nepoužíva súťaženie. Nejde ani o rýchlosť. Jediné, na čom záleží je správna odpoveď. Tak interaktívna hodina nestráca svoj hlavný cieľ – naučiť.

Vyhodnotenie otázok nájdete vo Výsledkoch. Na konci hodiny z Výsledkov môžete žiakom udeliť malú jednotku za aktivitu, alebo body navyše. Ľahko ich zverejníte v žiackej knižke, aby aj rodičia vedeli, že ste s ich deťmi na hodine usilovne pracovali a niečo nové ich naučili.

EduPage interaktívna hodina nie je hra za odmenu na konci hodiny. Je to plnohodnotný spôsob vyučovania, ktorý Vám pomôže vzbudiť v žiakoch záujem o Váš predmet. Udržíte ich pozornosť a z vašej hodiny budú odchádzať nadšení.

Naučíte ich, že mobil sa dá využiť aj inak ako len na hranie. Žiaci budú mať z prezentácie príjemný zážitok a radi sa k nej vrátia aj doma. Prezentácie a učebné materiály nájdu vo svojom EduPage.

Na ďalšie Vaše hodiny sa budú žiaci tešiť.

Možnosť prezentovať na tabuli je už teraz vo Vašom EduPage. Pozrite si krátky video návod ako začať:


EduPage interaktívne hodiny


Súvisiace články

aScOrbit pre zriaďovateľov

today 30.04.2019

aScOrbit je cenný zdroj informácií pre zriaďovateľov škôl. Tento nástroj ponúka zriaďovateľom údaje o školách, ktoré majú vo svojej pôsobnosti. Nie je potrebné nič importovať. Školy nemusia robiť nič navyše. Systém ich nezaťažuje nijakou administratívou.

Osobitne zaujímavá je pre zriaďovateľa informácia o dochádzke žiakov. Či už kvôli „obedom zadarmo“, záškoláctvu alebo vyhláseniu chrípkových prázdnin. aScOrbit Vám na základe údajov o dochádzke vypočíta počet a sumu potrebnú na zaplatenie obedov, ako aj sumu, ktorú je potrebné vyzbierať od rodičov.

Zriaďovateľ nemusí pravidelne žiadať školy o poskytnutie údajov, ani kontrolovať, ktoré školy mu ešte údaje neposkytli. Kedykoľvek má prístup k všetkým potrebným informáciám za svoje školy.

Nemusíte mrhať čas spracovávaním údajov. Môžete sa sústrediť na ich vyhodnotenie. Ak zbadáte, že niečo nie je v poriadku, môžete zasiahnuť hneď. Údaje sa zobrazujú v reálnom čase. Nenastáva nesúlad medzi reálnym stavom v školách a vykazovaným stavom. Údaje sú vždy aktuálne.

Sú prehľadne usporiadané do kategórií ako Zoznam škôl, Mapa škôl, Učitelia, Predmety, Úväzky, Učebne, Žiaci, Kalendár akcií, Dochádzka, Štatistiky,...

Údaje sa zobrazujú sčítané za všetky školy dohromady, alebo jednotlivo pre každú školu zvlášť. Ľahko si z nich vyberiete tie, ktoré Vás zaujímajú. Máte možnosť filtrovať ich podľa školy, dátumu a ďalších kritérií.

Prehľadné štatistiky a zostavy Vám údaje prerátajú na priemerné a percentuálne hodnoty.

Použitie systému aScOrbit je výhodné pre všetkých zriaďovateľov s viac ako jednou školou. V systéme aScOrbit má zriaďovateľ prehľad o učiteľoch, školách na ktorých učia a ich rozvrhu; o vyučovaných predmetoch aj o tom, na ktorých školách sa učia; o úväzkoch jednotlivých učiteľov, ich predmetoch a počte hodín; o žiakoch a školách, ktoré navštevujú; o dochádzke žiakov v aktuálny deň aj spätne.

aScOrbit pre zriaďovateľov je možné objednať na stránke aScAgenda

Potrebujete, aby systém spracovával aj iné informácie, ako vyššie spomenuté? Kontaktujte nás na novinky@asc.sk

Komunikácia v EduPage a dôležité správy

today 11.04.2019

Elektronická komunikácia medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi v EduPage je rýchla, spoľahlivá a pohodlná. Správy si môžu navzájom posielať učitelia, žiaci a rodičia.

Niektoré správy môžu mať väčšiu dôležitosť. Takéto správy môžete označiť ako dôležité. Vyžiadate si tak automatické potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Budete mať prehľad, kto si správu prečítal a kto ešte nie. Dôležité správy však používajte s rozvahou.

Komunikácia v EduPage má pre školu a učiteľov mnohé výhody.

 • Najrýchlejší kanál
  EduPage pre Vás vyberie najrýchlejšiu cestu, ako Vašu správu dostať k adresátovi. Všetci používatelia, ktorí používajú EduPage mobilnú aplikáciu, budú na správu upozornení notifikáciou v mobile. Ostatným používateľom príde dôležitá správa do EduPage, ale budú na ňu upozornení aj emailom.

 • Spoľahlivé doručenie
  Ak posielate správy cez EduPage, máte istotu, že sa k príjemcovi dostanú. Bežné e-maily nie sú spoľahlivé. Môžu skončiť v SPAMe, vrátia sa, lebo príjemca má plnú schránku, alebo sa stratia úplne.

 • Najbezpečnejšie prostredie
  Vždy komunikujete v bezpečnom prostredí EduPage. Žiaci nepotrebujú mať vytvorené e-mailové adresy, aby ste s nimi mohli komunikovať. Rodičia ani učitelia nemusia mať obavy. Žiaci môžu komunikovať len s osobami v rámci školy. Mimo EduPage si ktokoľvek môže vytvoriť konto na sociálnej sieti alebo e-mail s menom učiteľa či riaditeľa a predstierať, že komunikujú v mene školy. V EduPage sa to nemôže stať. Konto môžete vytvoriť iba vy. Každý má istotu, že v správe sú naozaj oficiálne informácie zo školy.

 • Najpohodlnejšie posielanie
  Nemusíte si viesť vlastnú databázu e-mailov. Na posielanie správ v EduPage nie je e-mailová adresa potrebná. Môžete písať správy každému, kto má v EduPage vytvorené konto. Rodičom, žiakom, kolegom učiteľom. Odpadáva problém so zháňaním kontaktov. Všetky kontakty sú súčasťou Vášho EduPage a sú vždy aktuálne.

 • Obojsmerná komunikácia
  Môžete si vyžiadať reakciu príjemcu. Ak označíte správu ako dôležitú, príde Vám potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Alebo pripojte k správe hlasovanie. Príjemca správy môže na ňu odpovedať jednoduchým zahlasovaním. Výsledky hlasovania máte kedykoľvek k dispozícii.

Pozrite si video návod: Správy

Podrobný návod: Ako poslať dôležitú správu?


Súvisiace články

Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

today 20.03.2019

V mobilnej aplikácii EduPage pribudla možnosť Prihlasovanie. Spája v sebe prihlasovanie na akcie a prihlasovanie na konzultácie. Cez prihlasovanie na akcie sa žiaci môžu prihlásiť na semináre, krúžky, exkurzie a iné akcie. Prihlasovanie na konzultácie umožňuje rodičom aj žiakom rezervovať si u učiteľa čas na konzultáciu.

Samotná funkcia Prihlasovanie nie je nová. Teraz je však prístupná aj v mobilnej aplikácii. Na vytvorenie novej prihlasovacej akcie alebo na vypísanie konzultačných hodín nie je potrebné zapínať počítač. Akciu alebo konzultačnú hodinu vytvoríte jednoducho v mobile. Na vypísané konzultačné hodiny môžete rodičov upozorniť správou.

Všetko ostatné spraví za Vás EduPage. Pošle rodičom a žiakom na mobil notifikáciu o možnosti prihlasovania. Na akciu sa prihlásia priamo v aplikácii. Vy už len sledujete pribúdajúce prihlášky.

Ak je s prihlasovaním spojené vyberanie poplatku za akciu, máte možnosť automaticky v Platbách vytvoriť predpis na platbu pre rodičov. Rodičia v mobilnej aplikácii uvidia, akú sumu majú zaplatiť. Môžu zaplatiť priamo cez telefón. Nemusíte zbierať peniaze od žiakov.

Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete na stránke EduPage mobilná aplikácia


Súvisiace články

Známky a hodnotenie

today 14.12.2018

Internetová žiacka knižka poskytuje učiteľom veľa možností ako hodnotiť a motivovať svojich žiakov.

Jednoducho vyberiete hodinu a zadáte žiakom známky. EduPage rodičov okamžite upozorní na novú známku notifikáciou a môžu sa s deťmi doučiť nezvládnuté učivo.

Väčšina učiteľov využíva aj rozšírené možnosti modulu Známky. Pre lepší prehľad a spravodlivejšie hodnotenie chcú mať možnosť nastaviť si hodnotenie podľa svojich preferencií. EduPage Vám umožňuje zadávať rôzne druhy hodnotenia. Známky, body, percentá,... V poslednej aktualizácii sme ďalej rozšírili možnosti, ktoré EduPage ponúka. Je ich pomerne dosť, ale zjednodušili sme ich zadávanie. Vo výpočtoch známok sa nič nezmenilo, len úprava je prehľadnejšia a jednoduchšia.

Tu je krátky prehľad noviniek:

1. Zjednodušili sme vytváranie nových udalostí. Učiteľ si môže vybrať z prednastavených typov hodnotenia. Už z tohto výberu je jasné, aké hodnotenie má učiteľ zadať (známka, body alebo percentá) a taktiež to, čo sa započítava do priemeru, resp. do výslednej známky.

2. Systém si zapamätá, aký typ hodnotenia učiteľ používa v danom predmete a ponúkne mu ho pri vytváraní nového stĺpca v žiackej knižke ako prednastavený.

3. Ak učiteľ hodnotí bodmi alebo percentami a prepočítava ich na známku, na prepočet mu stačí jediná percentuálna stupnica na všetko. Pomocou tejto stupnice potom môže vypočítať známku (alebo percentuálny zisk) bez ohľadu na to, koľko bodovú písomku žiaci písali.

Podrobne sa o rôznych typoch hodnotenia dočítate v návode Možnosti hodnotenia žiakov v EduPage.

4. Učitelia, ktorí zadávajú testy, domáce úlohy alebo projekty cez EduPage, si môžu pripraviť novú udalosť vo Výsledkoch ešte predtým, než ju vypublikujú v žiackej knižke. Až po ohodnotení všetkých žiakov zverejnia výsledky a naraz vypublikujú známky do IŽK. Dovtedy ich žiaci nevidia.

5. Pri vytváraní udalostí v IŽK si učiteľ môže vybrať, či naviaže udalosť na hodinu alebo celú triedu. Znamená to, že ak učiteľ učí v jednej triede dve skupiny, každá zo skupín má v žiackej knižke svoje vlastné udalosti. Prednastavenie je „na hodinu“, takže Vaše udalosti sa nebudú pliesť do hodnotenia učiteľa, ktorý učí druhú skupinu.

6. Udalosti v žiackej knižke sa dajú zoskupovať do kategórií. Okrem toho, že budete mať známky prehľadne usporiadané, môžete každú kategóriu zarátavať do výslednej známky s rôznou váhou.

7. Aktualizovaná EduPage mobilná aplikácia umožňuje vytváranie udalosti priamo v mobile, vrátane váhy udalosti či prepočtu na známku. Zadávať známky do IŽK môžete cez EduPage mobilnú aplikáciu buď hneď na hodine alebo doma pri opravovaní písomiek.

8. Projekty, ale aj testy či domáce úlohy dostali „stav“. Môžete napríklad vrátiť projekt na prepracovanie, alebo označiť, že DÚ nebola hotová. Ak robíte test online a povoľujete žiakom viac pokusov, môžete ručne nastaviť, ktorý výsledok sa má žiakovi rátať do známky.

9. Zdokonalili sme nastavenia viditeľnosti otázok z testov. Ak robíte test s dvoma skupinami v rôznom čase, môžete napríklad nastaviť, že žiak výsledky uvidí až po vypublikovaní známok do IŽK. Nastavenie viditeľnosti môžete využiť aj naopak. Žiak vidí správne odpovede okamžite – aby sa počas skúšania rovno zamyslel. Dokonca máte možnosť Vaše otázky žiakom vôbec nezobrazovať, ak chcete svoje otázky pred nimi úplne skryť.


Súvisiace články