aScOrbit pre zriaďovateľov

today 30.04.2019

aScOrbit je cenný zdroj informácií pre zriaďovateľov škôl. Tento nástroj ponúka zriaďovateľom údaje o školách, ktoré majú vo svojej pôsobnosti. Nie je potrebné nič importovať. Školy nemusia robiť nič navyše. Systém ich nezaťažuje nijakou administratívou.

Osobitne zaujímavá je pre zriaďovateľa informácia o dochádzke žiakov. Či už kvôli „obedom zadarmo“, záškoláctvu alebo vyhláseniu chrípkových prázdnin. aScOrbit Vám na základe údajov o dochádzke vypočíta počet a sumu potrebnú na zaplatenie obedov, ako aj sumu, ktorú je potrebné vyzbierať od rodičov.

Zriaďovateľ nemusí pravidelne žiadať školy o poskytnutie údajov, ani kontrolovať, ktoré školy mu ešte údaje neposkytli. Kedykoľvek má prístup k všetkým potrebným informáciám za svoje školy.

Nemusíte mrhať čas spracovávaním údajov. Môžete sa sústrediť na ich vyhodnotenie. Ak zbadáte, že niečo nie je v poriadku, môžete zasiahnuť hneď. Údaje sa zobrazujú v reálnom čase. Nenastáva nesúlad medzi reálnym stavom v školách a vykazovaným stavom. Údaje sú vždy aktuálne.

Sú prehľadne usporiadané do kategórií ako Zoznam škôl, Mapa škôl, Učitelia, Predmety, Úväzky, Učebne, Žiaci, Kalendár akcií, Dochádzka, Štatistiky,...

Údaje sa zobrazujú sčítané za všetky školy dohromady, alebo jednotlivo pre každú školu zvlášť. Ľahko si z nich vyberiete tie, ktoré Vás zaujímajú. Máte možnosť filtrovať ich podľa školy, dátumu a ďalších kritérií.

Prehľadné štatistiky a zostavy Vám údaje prerátajú na priemerné a percentuálne hodnoty.

Použitie systému aScOrbit je výhodné pre všetkých zriaďovateľov s viac ako jednou školou. V systéme aScOrbit má zriaďovateľ prehľad o učiteľoch, školách na ktorých učia a ich rozvrhu; o vyučovaných predmetoch aj o tom, na ktorých školách sa učia; o úväzkoch jednotlivých učiteľov, ich predmetoch a počte hodín; o žiakoch a školách, ktoré navštevujú; o dochádzke žiakov v aktuálny deň aj spätne.

aScOrbit pre zriaďovateľov je možné objednať na stránke aScAgenda

Potrebujete, aby systém spracovával aj iné informácie, ako vyššie spomenuté? Kontaktujte nás na novinky@asc.sk


Ďalšie články

Komunikácia v EduPage a dôležité správy

Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

Známky a hodnotenie