Zápisnice

today 10.03.2023

Modul Zápisnice pomáha škole s procesom spísania, distribúcie a archivovania zápisníc napríklad z rodičovského združenia alebo z Rady rodičov.

Na začiatku rodičovského združenia učiteľ určí z prítomných rodičov zapisovateľa. Zapisovateľ potom bude mať vo svojom rodičovskom konte sprístupnenú možnosť spísať zápisnicu. Štruktúrovaný formulár na vypísanie zápisnice mu prácu uľahčí. Na nič nezabudne. Každá preberaná téma má svoj vlastný bod. Body je možné medzi sebou presúvať, dopĺňať do nich text alebo konkrétny bod úplne vymazať. Nie je potrebné zápasiť s formátovaním.

Hotovú zápisnicu môže zapisovateľ zverejniť. Všetci rodičia triedy si zápisnicu nájdu vo svojom rodičovskom konte. Aj neskôr sa k nej môžu vrátiť a prečítať si ju. V module Zápisnice nájdu všetky zápisnice z aktuálneho aj z predchádzajúcich stretnutí, ktoré sa ich týkajú. Netreba prehrabávať staré maily.

K vytvorenej zápisnici je možné pripojiť prezenčnú listinu. Triedny učiteľ si pred stretnutím rodičov môže vytlačiť prezenčnú listinu, ktorú má v module Zápisnice automaticky predpripravenú alebo môže použiť vlastnú. Prezenčnú listinu s podpismi prítomných rodičov odfotí mobilom a cez EduPage aplikáciu pripojí k zápisnici.

Škola má v každom momente prehľad o tom, v akom stave sa konkrétna zápisnica práve nachádza. Vie, či už na nej zapisovateľ začal pracovať alebo nie, má prehľad, ktoré zápisnice už boli dopísané a zverejnené ostatným účastníkom stretnutia. Zápisnice zo všetkých tried na škole majú jednotný vzhľad a ľahko sa v nich orientuje.

Hotové zápisnice môže škola hromadne vygenerovať do PDF a zaevidovať v aScRegistratúre. Netreba s nimi nič ďalšie robiť ani ich dodatočne ešte ďalej evidovať. Zápisnice zo všetkých tried má škola prehľadne uložené na jednom mieste. Ku každej zápisnici sa dá kedykoľvek jednoducho dostať a pozrieť si ju.


Súvisiace články

Rodičovské združenia a konzultačné hodiny


Ďalšie články

Platby kartou

Straty a nálezy

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia