O spoločnosti aSc

today 01.01.2014

Program ascRozvrhy používajú školy v 145 krajinách sveta v 42 jazykových mutáciách. Registrovaných používateľov je takmer 30.000, asi 350.000 škôl používa program v neregistrovanej verzii.

Informačný systém ascAgenda slúži na Slovensku viac než 3.000 školám, z toho 2.700 v zaregistrovanej verzii. Viac ako 2.560 škôl aktívne používa automatické Internetové stránky na EduPage a 1.450 škôl, 65.100 učiteľov a 409.000 žiakov používa aSc Elektronickú žiacku knižku. Za školský rok 2013/2014 učitelia zadali 51.325.000 známok, stránky ascEdupage mali za posledný rok 55.673.223 návštev a zobrazili 218.997.828 stránok, rodičia, deti a učitelia na školských stránkach strávili 3.092.900 hodín.

ascAgenda škole ponúka komplexné služby od administratívy školy a vzniku pedagogickej dokumentácie, cez prístupový, dochádzkový, stravovací systém (s čipovými kartami Jednotného preukazu študenta, čipmi alebo preukazmi s čiarovým kódom), až po Internetové stránky, Elektronickú triednu knihu, Elektronickú žiacku knižku, komunikáciu s rodičmi, rozvinutý E-Learning vrátane tvorby a distribúcie vzdelávacieho obsahu.

Veľa služieb je súčasťou bezplatnej mobilnej aplikácie ascEdupage, ktorá umožňuje učiteľom, žiakom aj rodičom nepretržitú prácu a kontakt so školským systémom.


Ďalšie články

Nové vzory vysvedčení 2015