Prijímacie skúšky

today 05.05.2015
Blížia sa prijímacie skúšky na stredné školy, a vďaka množstvu inšpiratívnych podnetov zo strany používateľov sa nám podarilo výrazne obohatiť funkcionalitu programu aScAgenda najmä v časti Prijímacie skúšky. Cieľom je zjednodušiť a zautomatizovať celý proces prijímania žiakov - od zápisu osobných údajov žiakov do databázy, cez vytvorenie bodovaných kritérií, prevzatie výsledkov Testovania 9 (monitoru), vyhodnocovanie spĺňania požiadaviek a tvorbu rebríčkov, až po komunikáciu so žiakmi a rodičmi - pozývanie, oznámenie výsledkov o prijatí/neprijatí, a to ako papierovo, tak aj e-mailom.

Naprv zadajte alebo načítajte údaje

Je dobré mať správnu evidenciu údajov o žiakoch. Ako teda evidovať žiakov pre prijímacie konanie?

Keď sú údaje zadané, nastal čas vyhodnotenia

Ak má škola stanovené kritériá, na základe ktorých žiakov prijíma, alebo pomocou ktorých vytvára rebríček adeptov, je možné definície týchto kritérií zadať.
  • Niektoré údaje žiakov pochádzajú z vonkajšieho zdroja? Z nejakého rebríčka v exceli, alebo z Testovania 9? Načítajte si ich do databázy a prepojte so zvolenými kritériami: www.pomoc.skoly.org/?1779
  • Máte minimálne požiadavky na žiakov? Napríklad žiak na prijatie musí mať z Testovania 9 aspoň 50% z matematiky? Pozrite: www.pomoc.skoly.org/?804
  • Automaticky prijmete žiaka, čo spĺňa stanovené kritériá? Napríklad tých, čo majú z Testovania 9 aj z matematiky aj zo slovenského jazyka cez 90% sú hneď prijatí? Pozrite: www.pomoc.skoly.org/?1763
  • Chcete, aby Vám program vyhodnotil všetko sám? Pozrite: www.pomoc.skoly.org/?1349

Komunikácia školy s rodičmi a žiakmi

V programe aScAgenda nájdete pripravené všetky druhy rozhodnutí, treba ich len žiakom vytlačiť. Stačí označiť prijatých/neprijatých žiakov, zvoliť správny formulár, a tlačiť alebo exportovať.

Čo s prijatými žiakmi?

To, že už máte žiakov evidovaných v programe aScAgenda, Vám uľahčí štart nového školského roka. Žiaci totiž budú automaticky v septembri pripravení ako riadni žiaci školy. Môžete si vopred zadať, aký odbor budú študovať, či do ktorej triedy budú patriť: www.pomoc.skoly.org/?1747

Veríme, že Vám modul Prijímacie skúšky uľahčí a sprehľadní evidenciu žiakov. Privítame však aj akékoľvek Vaše ďalšie návrhy, nápady, alebo otázky.

Ďalšie články

Testovanie 9

Rodičovské združenia a konzultačné hodiny

Výsledky maturitnej skúšky