Doložka na vysvedčení cez EduPage žiacku knižku

today 28.05.2015
Okrem známky a dochádzky na vysvedčení je v žiackej knižke na EduPage možné zadať aj text doložky. Zodpovední učitelia tak môžu tento údaj zadať kedykoľvek z pohodlia domova, nemusia mať prístup ku školskej sieti a programu aScAgenda.

Ako zadať doložku v IŽK?

V module známky si zvoľte predmet správanie a obdobie vysvedčenie 2. polrok (alebo vysvedčenie 1. polrok). Zobrazí sa stĺpec "Doložka", v ktorom môžete zadať text doložky.

EduPage umožňuje aj hromadné zadávanie doložiek viacerým žiakom naraz, pričom systém automaticky upraví text doložky do správneho rodu podľa pohlavia žiaka. Zadané doložky sa pri synchronizácii automaticky prenesú do programu aScAgenda.

Pre podrobnejšie informácie si prosím prezrite nasledujúci návod:
http://www.pomoc.skoly.org/?1785.

Neváhajte si prezrieť aj ďalšie videá o EduPage:
http://www.triednakniha.sk/#!/videos.

Ďalšie články

aScDochádzka a bezpečná škola

Prípravy na vyučovanie v mobile

Prijímacie skúšky